1% dla Fundacji Viva! Kielce

Z 1% za rak 2011, Grupa Lokala Kielce zebrała 1001,80 zł. Każda złotówka się liczy, tak więc wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!

---------------------------------------------------------------------------

 

 

Uprzejmie informujemy, że Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - VIVA! a co za tym idzie, lokalna grupa Viva! Kielce, znajduje się na liście Organizacji Pożytku Publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012. Lista OPP (wraz z naszą organizacją na str. 124) znajduje się tutaj.

 

Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - VIVA!
OPP- KRS 0000135274
cel szczegółowy  "KIELCE"

1 % - to nic nie kosztuje a znaczy bardzo wiele! Darowizna dla Fundacji Viva! to nic więcej jak przekierowanie 1% podatku na rzecz działań pożytku publicznego zamiast do skarbu Państwa. Każdy, zatem może pomóc zwierzętom wskazując naszą Fundację jako beneficjenta wpłaty 1% podatku. Dla naszej organizacji, ze względu na specyfikę działań niepodlegającą innym dotacjom, to właśnie 1% podatku jest głównym (jedynym) źródłem finansowania! Zatem czym więcej osób zostanie przekonanych do wpłacenia tym skuteczniej możemy działać i pomagać zwierzętom!

Wasza pomoc będzie przeznaczona m.in.  na:

 • prowadzeniu działań na rzecz adopcji zwierząt i wolontariatu oraz m.in. przeciwko futrom naturalnym, przemysłowemu chowowi zwierząt, polowaniom na foki i transportom zwierząt
 • finansowwaniu kosztów  leczenia chorych, potrąconych lub wycieńczonych kotów, psów i koni;
 • sterylizacji bezdomnych psów i kotów
 • interwenicji w przypadkach znęcania się nad zwierzętami i prowadzenia postępowania w sądach w charakterze oskarżyciela posiłkowego
 • organizacji wykładów, które publikujemy następnie na video
 • odkryciu i nagłaśniania w mediach patologie związane z wykorzystywaniem zwierząt jak nielegalne targi zwierząt czy sprzedaż karpi
 • organizowaniu pikiet w obronie zwierząt jak również promowania stylu życią który ma na uwadze dobro zwierząt

 Jak pomagamy i co udało nam się zrobić przez ostatni rok?

 • Walczymy z pseudo hodowcami -  braliśmy udział w powstawaniu programów w TV i innych mediach o  procederze nielegalnej sprzedaży zwierząt w Miedzianej Górze – będziemy dalej monitorować tę sprawę!
 • Aktywnie pomagaliśmy w zmianie zarządu schroniska dla zwierząt w Dyminach - materiały filmowe, pomoc na miejscu, udział w pikietach
 • Pomoc psiakom i kociakom w Kielcach - opieka i szukanie domów
 • Wspieramy od 3 lat schronisko w Busku - Zdroju -  znaleźliśmy domy dla ponad 300 psów, organizowaliśmy pomoc finansową, rzeczową oraz podjęliśmy działania na rzecz poprawy warunków dla zwierząt
 • Braliśmy udział w różnego rodzaju festynach i akcjach mających na celu pomoc  zwierzętom oraz propagowanie metod zapobiegania bezdomności zwierząt
 • Uczestniczymy w działaniach przeciwko niehumanitarnym warunkom panującym na targowiskach, na których są sprzedawane konie i zwierzęta gospodarskie